Giá tiền từ đến

Gym
180.000 VNĐ/tháng
Phòng tập Gym Tài Nguyên Ca Văn Thỉnh, Bến Tre
Gym

Phòng tập Gym Tài Nguyên Ca Văn Thỉnh, Bến Tre

556B Ca Văn Thỉnh, Phú Khương, Tp. Bến Tre, Bến Tre, Việt Nam

Gym

180.000 VNĐ/tháng